LÆGERNE

I vores lægeklinik er vi 3 faste speciallæger i almen medicin, der arbejder sammen, og du er ved tidsbestillingen velkommen til at bruge den af os, du ønsker - dog skal du være opmærksom på, at vedkommende læge kan være optaget, og en anden må da træde til. Det samme kan ske, hvis du beder om sygebesøg. Husk sundhedskortet da du skal melde din ankomst vha. kortet i venteværelset.

De 3 faste læger er:

ChristineIMG_6834
Christine Bomholt
(træffes ikke tirsdag)

 

NicolasIMG_6904
Nicolas Verwilghen

 

 


 

Jrgensenfoto1
Christian W. Jørgensen
(træffes ikke onsdag)


 

 

 
UDDANNELSESLÆGER:    

  

 

niklas_skovoe

Læge Nicklas S. Skovø er daglig at træffe frem til og med februar 2018 

 

 maria_walldorf

Læge Maria Waldorff Nielsen er at træffe daglig til og med september 2018

 

 

 I lægeklinikken har vi også yngre læger ansat et ½ år ad gangen. Det er en færdiguddannet læge, som hos os får den efteruddannelsesperiode, der kræves af Sundhedsstyrelsen. Konsulterer du denne uddannelseslæge, vil vedkommende diskutere din konsultation med en af os bagefter. Vi står derfor inde for kvaliteten af den behandling, du får.

 LÆGESTUDERENDE:

Klinikken er godkendt som uddannelsessted for kommende læger, hvorfor der i perioder er en lægestuderende til stede. Såfremt du  ønsker at tale alene med din læge, giver du blot besked herom. Vi håber, du vil medvirke til at uddanne fremtidens læger.